Liên hệ với chúng tôi




Tài khoản công ty

 • STK: 04500014576688
 • Chủ TK: Công ty TNHH Thiết kế in ấn Bắc Việt
 • NH: Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – Seabank – CN Đống Đa.

Tài khoản cá nhân

 • STK: 0021.0021.56920
 • Chủ TK: Đào Công Phúc
 • NH: Vietcombank CN Thành Công – HN
 • STK: 1902.7510.996.999
 • Chủ TK: Đào Công Phúc
 • NH: Techcombank CN Nguyễn Thị Định – HN

 • STK: 1302.205.170.790
 • Chủ TK: Đào Công Phúc
 • NH: Agribank CN Trung Yên – HN
 • STK: 101.87.965.6666
 • Chủ TK: Đào Công Phúc
 • NH: Vietinbank